Публічна оферта

Дякуємо, що завітали на сайт https://Ukrpas.ua / (надалі "Сайт")!

Преамбула Договору

Перед тим, як користуватися цим сайтом, ми просимо вас уважно ознайомитися з умовами, викладеними далі в договорі публічної оферти (далі «Договір»). Договір містить важливу інформацію щодо використання Сайту і важливу інформацію і застереження про надання послуг, які ви можете отримати за допомогою цього Сайту. Ви погоджуєтесь самостійно ознайомлюватися з цим Договором перед кожним використанням Сайту. Якщо ви не згодні з викладеними в Договорі умовами, ви не повинні користуватися Сайтом і по можливості його покинути.

Договір публічної оферти Ukrpas.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю “УКРПАС ОНЛАЙН” (далі – ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”), Код ЄДРПОУ 44629276, адреса: Україна, 04071, місто Київ, вул. Нижній Вал (Подільський р-н), будинок 15А, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу осіб (далі Користувач) укласти Договір публічної оферти (далі Договір), з метою пошуку і / або придбання квитків за допомогою сайту https://Ukrpas.ua / (далі Сайт), і / або додаткових сервісів ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”.

Користувач може діяти в рамках Договору від свого імені і в свою користь і / або від імені третьої сторони і на її користь, в такому випадку користувач діє виключно в межах повноважень, наданих третьою стороною.

ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” є інтегрованим дистриб’ютором послуг перевезення, що поставляються перевізниками, автостанціями, консолідаторами ресурсів перевізника і третіми особами, далі званими «Постачальник».

Квиток (в тому числі і електронний квиток, електронний ваучер, маршрутний лист) - електронно-цифровий документ, який зберігається в автоматизованій системі Ukrpas.ua і / або в системі Постачальника, містить повний набір даних про послугу, свідчить про придбання послуги та дає право пасажиру на отримання транспортних послуг автобусного перевезення, а також зобов’язує Постачальника надати послугу. Такий документ формується в автоматизованій системі та у вигляді електронного документа направляється на електронну пошту Користувача.

Номер квитка є номером договору публічної оферти і номером договору пасажирського перевезення.

Користувач і ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” знайомі з загальними вимогами укладення договорів, дотримання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи повним обсягом цивільної дієздатності та цивільної правоздатності, мають відповідні повноваження на укладення такої угоди, повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, котре відповідає внутрішній волі учасників цієї угоди, маючи на меті реальне настання правових наслідків, розуміючи правову природу цієї угоди, а також свої права та обов’язки за Договором, відповідно до чинного законодавства уклали цей Договір про наступне:

1. Загальні умови Договору

1.1. Предмет договору. Предметом цього Договору є надання ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”послуг з бронювання, оформлення, продажу Послуг і за допомогою технічних можливостей Сайту.

1.2. Повнота Договору. Цей Договір, а також будь-які політики і повідомлення Агентства (які пов’язані і можуть виникати на підставі умов цього Договору, бути доступними на Сайті або направлятися в електронних повідомленнях або sms-повідомленнях) як при створенні Замовлення / Бронювання, так і в будь-який інший час, складають цілісну угоду між вами і ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” з використання Сайту, створення Бронювань / Замовлень Послуг.

1.3. Ухвалення Договору. Якщо ви

- продовжуєте користуватися цим Сайтом (отримуєте доступ або повторний доступ до Сайту), і / або

- створюєте Бронювання, відправляєте повідомлення на електронну пошту, вказану на Сайті, ви:

1.3.1. безумовно, повністю і без будь-яких змін приймаєте умови, викладені в цьому Договорі, а саме здійснюєте акцепт оферти, розумієте наслідки використання цього Сайту; і

1.3.2. підтверджуєте, що ознайомлені з умовами цього Договору та погоджуєтесь діяти строго з урахуванням цих умов при користуванні Сайтом і створенні Замовлень і в разі порушень, зазначених умов погоджуєтеся, що ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” має право вживати всіх необхідних заходів для усунення порушень та захисту своїх порушених прав відповідно до умов цього Договору та положень чинного законодавства; і

1.3.3. даєте згоду на збір і обробку ваших персональних даних відповідно до умов захисту персональних даних (політик конфіденційності); і

1.3.4. даєте згоду ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” (його партнерам або афілійованим особам) діяти від вашого імені і в вашу користь в якості вашого представника в процесі створення бронювання та оплати замовлених Послуг на користь Постачальників Послуг.

1.4. Зміни умов Договору. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” на свій розсуд може час від часу вносити зміни в умови цього Договору. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” не має зобов’язань повідомляти вам про внесення змін до Договору, крім як шляхом оприлюднення їх на цьому Сайті. Зміни вступають в силу з дати публікації Договору з відповідними змінами на Сайті. Ви погоджуєтесь самостійно і регулярно перевіряти оновлення умов Договору та його останньої редакції. Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся, що ваше явне прийняття цього Договору та / або використання цього Сайту після дати публікації змін означає вашу повну і безумовну згоду зі зміненими умовами Договору. Якщо ви не приймаєте змінені умови договору, ви повинні припинити користуватися Сайтом.

1.5. Якщо у вас виникають питання, про умови викладені в Правилах Надання Послуг / Правилах тарифу ви зобов’язуєтеся отримати консультацію у служби підтримки клієнтів. Створення Бронювання підтверджує вашу безумовну згоду з Правилами Надання Послуг / Правилами тарифу і ви несете повну відповідальність за всі ризики пов’язані із замовленням Послуг відповідно до погоджених умов. При замовленні Послуги (однієї або декількох) ви зобов’язуєтеся самостійно перевіряти чи не суперечать Правила Надання Послуг / Правила тарифів для кожної окремої Послуги один одному. Цим ви підтверджуєте, що умови цього Договору, Правила Надання Послуг / Правила тарифів для кожної окремої Послуги, і будь-які інші повідомлення та інформація на Сайті викладені ясно, всебічно, однозначно в наочній і доступній формі. Якщо у вас виникають питання по викладеної інформації на Сайті і в Договорі, зверніться, будь ласка, в службу підтримки клієнтів.

1.6. Передумови надання послуг. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” надає можливість бронювання Послуг на Сайті на умовах партнерських, агентських, субагентських та інших договорів з Постачальниками Послуг. При створенні Бронювання на сайті, ви вступаєте в прямі договірні відносини з Постачальниками Послуг. З моменту оформлення вами Бронювання, ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” діє виключно в якості посередника між вами і Постачальником послуг. Агентство лише передає деталі вашого Замовлення і не є Постачальником або з-постачальником замовлених Послуг, не може впливати на умови надання Послуг їх безпосереднім виконавцем і не несе відповідальності в разі порушення ними умов надання Послуг. Постачальники Послуг, які надають послуги, які доступні на сайті, є незалежними підрядниками, і не є агентами або співробітниками ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”. Повну відповідальність за надання Послуг з перевезення пасажирів та / або надання інших Послуг несе безпосередній Постачальник Послуг.

2. Правила і умови використання сайту та надання Послуг

2.1. Правила та застереження щодо використання Сайту. Якщо ви продовжуєте користуватися цим Сайтом, ви погоджуєтеся з наступними обов’язковими правилами і застереженнями щодо використання Сайту:

2.1.1. Ви є фізичною особою, яка досягла 18 (вісімнадцяти) років, володієте повною правоздатністю і дієздатністю, і маєте право вступати в договірні відносини з ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” / Постачальниками Послуг і третіми особами, відповідно до умов Договору.

2.1.2. Ви погоджуєтесь використовувати Сайт виключно для своїх особистих потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, і відповідно до умов Договору та норм чинного законодавства.

2.1.3. Ви погоджуєтесь створювати Замовлення Послуг і використовувати Послуги відповідно до Правил Надання Послуг / Правилами тарифу, самостійно обраних Постачальників Послуг, які надають конкретну Послугу на умовах цього Договору та інформації, отриманої на підставі цього Договору.

2.1.4. Ви погоджуєтеся та визнаєте, що будь-яка інформація на Сайті, Сервіси Сайту і Система Бронювання надаються вам на умовах «як є і як доступно» і не можуть трактуватися як заохочення до дій або явна рекомендація або перевагу одному з Постачальників Послуг. Ви використовуєте цю інформацію і технічні можливості Сайту на свій ризик і без будь-яких гарантій від ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”. Ви погоджуєтеся з тим, що самостійно і усвідомлено здійснюєте вибір Послуг і несете відповідальність за всі свої дії і бездіяльність, до яких інформації, розміщеної на Сайті, а також інформації, наданої ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”. Перед прийняттям будь-яких рішень ви зобов’язуєтесь самостійно вивчити всю доступну інформацію про Послуги (в тому числі ту, на яку йде відсилання до зовнішніх джерел інформації), і отримати консультацію у кваліфікованого фахівця або отримати інформацію з інших доступних джерел.

2.1.5. Ваші дані. Ви підтверджуєте, що вся інформація, надана вами на цьому Сайті, в тому числі інформація, зазначена при бронюванні та оплаті Замовлення, є достовірною, точною, актуальною та повною. Ви погоджуєтесь своєчасно оновлювати свої контактні і персональні дані, стежити за їх точністю і актуальністю. Ви підтверджуєте, що вся інформація про пасажирів, зазначена вами при створенні Замовлення є достовірною, точною, актуальною та повною. Ви погоджуєтесь перевіряти збережені чи змінені дані, відмінні від даних, до моменту підтвердження Замовлення та його оплати. Ви несете повну і одноосібну відповідальність за інформацію, передану Вами в Систему Бронювання з метою створення Замовлення і його оплати. Інформація, яку Ви надаєте для отримання Послуг ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”, в т.ч. персональні та інші дані Клієнта / отримувача, вводяться Вами самостійно.

2.1.6. Відгуки. Ви визнаєте і погоджуєтеся, що відгуки, залишені Вами на Сайті або надіслані на адресу ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” або залишені Вами на будь-якому веб-ресурсі, в будь-яких соціальних мережах, які прямо чи опосередковано стосуються ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”, можуть бути публічно доступними і опублікованими на Сайті , будь-якому іншому веб-ресурсі, в будь-яких соціальних мережах від вашого імені з метою інформування інших осіб. Ви несете повну і одноосібну відповідальність за розміщення відгуків і не повинні вказувати в них: свої персональні дані або персональні дані третіх осіб; ненормативну лексику або інформацію, яка порушує публічний порядок або права інших осіб; інформацію, яка отримана з порушенням прав інтелектуальної власності, отримана незаконно; рекламні та маркетингові матеріали третіх осіб, заклики до участі в програмах лояльності та інші заохочення. Відгук, залишений на сайті, може розглядатися як опитування. Публікація відгуків або їх видалення відбувається на власний розсуд ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”.

2.1.7. Електронні засоби зв’язку. Ви погоджуєтеся на використання електронних засобів зв’язку в тому числі, але не виключно: електронна пошта і sms-повідомлення (тут і далі включає в себе разом або окремо: sms, push-повідомлення, viber-повідомлення або повідомлення іншого типу або способу передачі на вказаний Вами на Сайті номер телефону) в процесі користування Сайтом, створення Замовлення та отримання інформації про послуги, а також на електронну доставку повідомлень (електронна пошта, sms повідомлення), пов’язаних з користуванням Сайтом, Замовленням Послуг ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”. Для коректного створення Замовлення та отримання Послуг вам необхідно вказати правильну (коректну) адресу електронної пошти і правильний (коректний) номер мобільного телефону. Ви несете повну і одноосібну відповідальність за надання таких даних. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” не повинна перевіряти і не несе відповідальності за будь-який неправильну або написану з помилкою адресу електронної пошти, або неправильно вказаний номер мобільного телефону, або налаштування вашого поштового сервісу (спам фільтри і т.д.), і відповідно за неотримання вами повідомлень про створеного бронювання, в тому числі, але не виключно, повідомлень про зміни в даті і (або) часу виїзду і прибуття рейсу, про скасування рейсу і ін. Внесення змін і виправлення помилок в адресі електронної пошти або номер мобільного телефону (якщо така можливість технічно доступна на Сайті) проводиться Користувачем самостійно або, якщо це можливо, Службою підтримки клієнтів за результатами запитів Користувача і його ідентифікації. У разі направлення ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” листів, повідомлень на вказаний Вами при створенні Замовлення / реєстрації на Сайті неправильну (або написану з помилкою) адресу електронної пошти / номер мобільного телефону Ви несете повну і одноосібну відповідальність, в тому числі юридичну, і ризики, пов’язані з можливими наслідками використання неправильної адреси електронної пошти / неправильного номера мобільного телефону, в тому числі за дії третіх осіб.

2.1.8. Ви згодні з тим, що ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” може моніторити і записувати телефонні дзвінки, що надходять до Служби підтримки клієнтів і здійснювати вибірковий аудит електронного листування для забезпечення належного рівня обслуговування і підвищення кваліфікації персоналу і виконання зобов’язань або використання прав, передбачених цим Договором, а також використання , реалізації та захисту своїх прав і законних інтересів, пов’язаних з правовідносинами, що виникають на підставі цього Договору.

2.1.9. Ви можете надсилати свої запитання, коментарі, пропозиції, відгуки та претензії ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” всіма доступними засобами інформаційної підтримки Сайта. Агентство робить все можливе, щоб відповісти вам в найкоротші терміни, але в будь-якому випадку не пізніше 30 (тридцяти) робочих днів з моменту отримання запиту.

2.1.10. Легітимність електронних повідомлень і даних Системи Бронювання. Ви погоджуєтеся та засвідчуєте те, що (i) всі надіслані вам повідомлення за допомогою електронних засобів зв’язку через Сайт, або Службою турботи про клієнтів відповідно до вашого запиту (або іншим способом, узгодженим Сторонами) прирівнюються до комунікації на паперових носіях; і (ii) всі електронні та системні дані, що зберігаються в Системі Бронювання Агентства або GDS, разом або окремо обов’язкові, і є достатніми доказами при вирішенні можливих претензій / суперечок, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору.

2.1.11. Дії від імені третіх осіб. Ви погоджуєтесь використовувати цей Сайт та послуги, доступні за допомогою Сайту, тільки для себе особисто або для інших осіб, від імені яких ви маєте законне право діяти і приймати відповідні права і обов’язки. Цим ви підтверджуєте, що такі інші особи уповноважили вас і ви маєте законне право від їх імені здійснювати вибір і придбання Послуг ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”, і давати згоду на обробку їх персональних і платежів, необхідних для їх замовлення та використання послуг. Ви погоджуєтесь своєчасно і в повному обсязі і до моменту створення Бронювання інформувати таких третіх осіб про умови цього Договору, зазначених в ньому застереженнях, в тому числі всіх Правилах Надання Послуг / Правилах тарифів та обмеження, які можуть бути до них застосовані щодо замовлення, придбання та використання обраних послуг. Відповідальність за наслідки, викликані таким неповідомленням, а також за дії таких фізичних осіб, викликані таким неповідомленням, несе виключно Покупець. Ви погоджуєтесь до створення Замовлення повідомити таких фізичних осіб про те, що вони не є стороною цього Договору і не мають права пред’являти до і щодо ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” будь-яких претензій, скарг, позовів, заяв і т.п., пов’язаних з Послугами ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”, замовленими вами в їх користь (на їх ім’я). Такі фізичні особи повинні бути повідомлені Покупцем і дати повну та безумовну згоду на те, що вся комунікація по замовлені послуги буде відбуватися через вашу електронну пошту / номер мобільного телефону. Також ви зобов’язується невідкладно і в повному обсязі повідомляти третім особам, від імені яких ви дієте, про будь-які зміни, уточнення, скасування і ін., що стосуються замовлених послуг та щодо будь-якої інформації про замовлені послуги, яку Ви отримали по електронній пошті або sms повідомленням чи іншим доступним способом. Відповідальність за наслідки, викликані таким неповідомленням, а також за дії таких фізичних осіб, викликані таким неповідомленням, несе виключно Покупець.

2.1.12. Договір з Постачальником Послуг. Ви згодні з тим, що всі договори про надання послуг Постачальниками, інформація про яких доступна на Сервісах Сайту, полягають вами безпосередньо з Постачальниками Послуг. Ви погоджуєтеся та повністю усвідомлюєте, що ні за яких обставин ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”не є стороною такого договору, укладеного між вами та Постачальниками Послуг. Якщо ви не згодні з Правилами Надання Послуг / Правилами тарифу і умовами таких договорів з Постачальниками послуг, ви не повинні створювати Замовлення Послуг. Погоджуючись із зазначеними умовами, ви несете повну і одноосібну відповідальність за дотримання Правил Надання Послуг обраного Постачальника Послуг і зобов’язуєтесь, в тому числі, але не обмежуючись: виконувати положення та умови покупки Послуг, сплачення всіх необхідних коштів в повному розмірі у встановлений час і відповідно з встановленими тарифами, таксами, зборами, правилами і обмеженнями Постачальника Послуг, умов анулювання, повернення і зміни Замовлення.

2.1.13. Зміна інформації на Сайті. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” має право на свій розсуд, у будь-який момент: додавати нові і / або скорочувати наявні Послуги Постачальників, Сервіси Сайту, і функціонал; змінювати дизайн; правила проведення програм лояльності; додавати / скорочувати методи оплати, доступні для оплати Замовлень на Сайті; вносити зміни в вартість Послуг; встановлювати і / або вносити зміни в суми Сервісного Збору, що стягуються при оформленні, покупці, скасування, зміні, повернення Послуг, змінювати вартість Додаткових Послуг. Сайт може містити деякі неточності і застарілу інформацію, яка не є актуальною і надається виключно для довідки.

2.1.14. Виправлення помилок. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”залишає за собою право виправляти будь-які помилки (в тому числі у фінансовій інформації) на Сайті і в створених замовлення (сплачених і несплачених). Якщо у вашому замовленні вартість Послуг була вказана з помилкою, вам буде запропоновано (якщо це можливо): (i) внести зміни в Замовлення шляхом заміни некоректної (неправильної) вартості Послуг на коректну (правильну) (ii) скасувати Замовлення без накладення штрафних санкцій.

2.1.15. Протиправні і шахрайські дії. Ви зобов’язуєтеся не використовувати будь-яке програмне забезпечення, призначене для пошкодження інфраструктури Сайту, порушення його своєчасного і правильного функціонування; порушення обмеження будь-якого HTTPS-заголовка адресного рядка Сайту, спроб перехоплення будь-яких даних і персональної інформації, що обробляється Сайтом; виконання дій, які викликають надмірне навантаження на інфраструктуру Сайту, моніторингу, автоматизованого вилучення інформації або копіювання будь-яких даних і інформації з цього сайту, твори «фрейм», «дзеркало», або інших способів здійснення втручання в роботу Сайту будь-якими засобами, і з будь-якою метою . Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що умови користування Сайтом забороняють навмисне спотворювати персональні дані, видавати себе за іншу особу, створювати фіктивні Бронювання або Замовлення і тд. Будь-яке шахрайство (спроби шахрайства) з використанням Сайту і проведення оплати платіжними картками на Сайті розслідуються і винні особи притягаються до відповідальності відповідно до вимог локального і міжнародного законодавства. Шахрайство (або його спроби) при створенні Замовлення або придбанні Послуг на Сайті може призвести до проблем при отриманні віз і при безпосередній реєстрації на рейс або іншого використання Послуг.

2.1.16. Обмеження доступу до Сайту. Ви згодні з тим, що ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” має право на свій розсуд, відмовляти кому-небудь в доступі до цього Сайту і створенні Замовлення Послуг, призупиняти доступ до Сайту і до Замовлення Послуг шляхом блокування доступу до сайту з метою проведення планових та позапланових технічних і профілактичних робіт, або в разі порушення Користувачем умов цього Договору в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень і попередніх повідомлень.

2.2. Правила та застереження щодо замовлення Послуг.

2.2.1. Дотримання правил надання Послуг. Створюючи Замовлення Покупець і Пасажири ознайомлені і згодні з усіма умовами цього Договору, Правилами Надання Послуг / Правилами тарифів Постачальників Послуг, що застосовуються до обраних Послуг, в тому числі з умовами скасування або повернення квитків (а також з умовами здійснення перевізниками стикувальних рейсів, при оформленні квитка з пересадкою (час достатній для здійснення пересадки, оформлення транзитних віз і т.д.). Будь-яке порушення будь-яких умов цього Договору, а також Правил Надання Послуг може призвести до втрати Бронювання; відмови в доступі до придбаних Послуг, без повернення сплачених за них грошових засобів, утримання внесеної вами передоплати, без її повернення; відшкодування за ваш рахунок усіх збитків, понесених ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” або Постачальником Послуг в результаті такого порушення відповідно до умов цього Договору. Встановлення Вами відповідної позначки ( «галочки») в спеціальному полі при створенні замовлення є достатнім доказом факту ознайомлення і згоди з умовами, перерахованими в цьому Договорі, в тому числі достатнім доказом в будь-якому вигляді судочинства. Створення Замовлення і проставляння відповідної відмітки ( «галочки») номінально, тобто без фактичного ознайомлення з умовами, перерахованими в цьому Договорі, може привести до несприятливих наслідків для Користувача. Встановлення Вами відповідної позначки ( «галочки») в спеціальному полі діалогового вікна при створенні Замовлення про ознайомлення та погодження з умовами, цього Договору, є безумовним і невід’ємним процесом створення Замовлення. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” в будь-якому випадку рекомендує перед здійсненням Замовлення ознайомитися з усіма умовами цього Договору, Правилами Надання Послуг, Правилами Постачальників Послуг, Правилами тарифу і т.п.

2.2.2. Вибір послуг. Всі етапи створення Замовлення: вибір обсягу і виду Послуг, вибір маршрутів і дат, вибір рейсів, внесення даних Пасажирів (Пасажирів на ім’я / на користь яких створюється Замовлення) і Покупця, вибір методів оплати - це виключно самостійний і усвідомлений вибір Покупця. Внесена Користувачем інформація при створенні Замовлення автоматично фіксується в Системі Бронювання, глобальної системи бронювання та / або у внутрішній системі бронювання Постачальника Послуг, для подальшого підтвердження Замовлення та надання послуг.

2.2.3. Зміна умов надання послуг. Всі пропозиції, ціни, види і умови надання Послуг, а також Правила Надання Послуг можуть бути: змінені без повідомлення Користувача, обмежені / доступні за часом, наявності місць і термінів попереднього Замовлення, а також страйками і тимчасовою непрацездатністю систем бронювання та / або можуть змінюватися під впливом інших змін, умов і обмежень. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” зобов’язується інформувати Вас про зміну умов, обсягу і переліку послуг або про неможливість виконати оплачену послугу повністю чи частково лише за умови отримання від Постачальників Послуг / Перевізників такого роду інформації шляхом направлення повідомлень на електронну пошту або номер мобільного телефону. У разі неотримання зазначеної інформації від Постачальників Послуг ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” звільняється від відповідальності перед Користувачами.

2.2.4. Початок використання (отримання) послуг. Пасажири зобов’язані вчасно (наприклад, не пізніше встановленого Постачальником Послуг часу) прибувати до місця надання послуг та несуть особисту відповідальність за неявку або запізнення до місця надання Послуг або неможливості скористатися Послугою через недотримання умов цього Договору або Правил Надання Послуг.

2.2.5. Дотримання митних і прикордонних формальностей і приналежність документів для користування послугами. Користувач і Пасажири несуть повну відповідальність за: підготовку, наявність і коректне оформлення віз і документів, необхідних для перетину кордону країн транзиту та країни прибуття. Покупець і Пасажири підтверджують, що ознайомлені та зобов’язуються самостійно виконувати всі вимоги країни відправлення, транзиту і проходження, в тому числі вимоги до закордонними паспортами і інших формальним документам, в тому числі, умов щодо граничного строку дії закордонного паспорта, необхідного для отримання візи і в’їзду в країну прибуття, оформлення документів, необхідних при виїзді і прибуття: необхідність оформлення віз, придбання зворотного квитка при в’їзді в країну з безвізовим режимом; дотримання інших необхідних для в’їзду в країну вимог (наявність медичного страхування, необхідності вакцинації, підтвердження наявності достатньої кількості коштів, наявність зворотного квитка і т.д.); необхідність оформлення документів для виїзду неповнолітніх дітей у віці до 18 (вісімнадцяти) років; необхідність оформлення документів для перевезення тварин і рослин, і умов їх розміщення в місці надання Послуг; дозволів на перевезення обладнання, музичних інструментів, зброї, художніх цінностей, і інших дозволів і погоджень. Пасажири несуть особисту повну відповідальність за дійсність закордонних паспортів, дозволів на виїзд неповнолітніх дітей та інших документів, необхідних для використання Послуги, і за достовірність відомостей, що містяться в цих документах. Пасажир зобов’язаний самостійно отримати необхідну інформацію про порядок депортації в консульстві відповідної країни. Депортація Пасажира з недійсними в’їзними або виїзними документами здійснюється за рахунок Пасажира за вирахуванням штрафу або без такого. Покупець і Пасажири підтверджують, що ознайомлені з особливостями і правилами митних і прикордонних формальностей країни-відправлення і країни-слідування; правилами перевезення багажу; а також з правилами поведінки в країні транзиту або прибуття і зобов’язуються дотримуватися всі наступні правила.

2.2.6. Звернення до служби підтримки клієнтів для отримання інформації про бронювання / замовлення може вимагати дотримання процедури авторизації / ідентифікації клієнтів. Перелік питань та інформації, необхідних для авторизації Клієнтів Службою підтримки клієнтів, визначаються і змінюються ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” на його власний вибір і в будь-який час. Пасажири, на ім’я / на користь яких здійснювався Замовлення, повинні бути повідомлені Покупцем, що для їх авторизації Службою підтримки клієнтів може знадобитися інформація, яка доступна тільки Покупцеві, який створював Замовлення. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” не несе відповідальності і не компенсує ніяких витрат за непроходження авторизації Клієнтом / Пасажиром при зверненні до Служби підтримки клієнтів.

2.2.7. Ви згодні, що викладені правила користування Сайтом поширюються на випадки, коли ви отримуєте доступ до Сайту (окремих його сторінок або Сервісів), перебуваючи на інших сайтах, які забезпечують можливість повного або часткового перегляду цього Сайту.

3. Загальні правила: бронювання, покупка, порядок оплати

3.1. Загальні правила. бронювання

3.1.1. Здійснюючи бронювання на Сайті, Користувач зобов’язаний надати свої персональні дані, а також персональні дані Пасажирів, якщо це необхідно для конкретно обраної Послуги: прізвище, ім’я, по батькові (якщо зазначено в документі, що посвідчує особу і, якщо це необхідно для отримання обраної Послуги); дані документів, що посвідчують особу (наприклад, номер і серія паспорта); дату народження; інформацію про статеву приналежність; інформацію про громадянство; інші дані, необхідні для замовлення і використання Послуг. Перелік даних, необхідних для створення Замовлення на Сайті може бути змінена ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” на свій розсуд.

3.1.2. Пасажири, у яких персональні дані, зазначені в бронюванні, не відповідають зазначеним в документі, що посвідчує особу, до отримання Послуги не допускаються.

3.1.3. При оформленні Замовлення ви повинні заповнити всі поля, які позначені в Системі Бронювання як «обов’язкові» для заповнення.

3.1.4. Зміна даних в бронюванні. Зверніть увагу, зміна персональних даних будь-якого з Пасажирів в оформленому замовленні (в тому числі виправлення помилок), зміна маршруту, дати і ін. Може призвести до втрати узгоджених в ньому тарифів, згідно з якими була оплачена конкретна Послуга, а також різного роду доплат. Зміна персональних даних Пасажира в бронюванні може бути підставою для повернення квитків з цього Бронюванню і оформлення нових квитків за новою вартістю. При внесенні змін до складу створеного Бронювання, Покупець бере на себе всі можливі ризики, в тому числі, але не виключно, пов’язані з втратою вартості / зміною тарифу, за яким була оплачена конкретна Послуга, поверненням квитка, оплатою сервісного збору в зв’язку з внесенням змін до бронювання, необхідністю здійснення різного роду доплат, санкцій / штрафів, створенням нового бронювання поверненням сплачених коштів, конвертацією валют при поверненні сплачених коштів та інше. Просимо вас уважно ставитися до заповнення даних при бронюванні. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”робить все можливе для перевірки внесення вами інформації при бронюванні, але не несе і не може нести відповідальності і пов’язаних з цим збитків за неправильне, неповне або неточне заповнення вами персональних та інших даних Пасажирів / Клієнтів.

3.1.5. Скасування неоплачених / оплачених Бронювань. Термін для оплати Бронювання вказується Постачальником Послуги. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” не може впливати на зміну встановленого терміну для оплати Послуг і не несе відповідальності за скасування таких Бронювань. Ваше бронювання буде автоматично скасовано в Системі Бронювання без справляння штрафних санкцій в наступних випадках: якщо за час, поки проходили всі кроки діалогу Бронювання Послуги були анульовані (розпродані) Постачальником Послуг (наприклад, всі квитки були розкуплені третіми особами за допомогою послуг сторонніх сервісів або якщо протягом встановленого терміну ви не провели оплату / підтвердили оплату бронювання. ви погоджуєтеся і повністю усвідомлюєте, що в разі скасування бронювання і його повторного створення (аналогічного як і скасованого), вартість Послуг, зазначена в такому повторному бронювання, може відрізнятися, в тому числі бути більшою вартості Послуг, зазначеної в скасованому бронювання.

3.1.6. Підтвердження замовлення. Після обробки вашого Замовлення Системою Бронювання, вам може направлятися повідомлення про його статус на електронну пошту і / або мобільний телефон від ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” або Постачальника Послуг. Послуга вважається наданою ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”належним чином і в повному обсязі: з моменту відображення інформації про оплату Замовлення і появи сторінки для скачування електронних квитків на Сайті, і надання можливості завантажити електронно-цифровий бланк оплаченого Замовлення або підтвердженого Бронювання або направлення відповідного підтвердження і / або передачі електронно-цифрового бланка оплаченого Замовлення або підтвердженого бронювання на електронну пошту або номер мобільного телефону Клієнта. Час відправлення електронно-цифровий документа вважаються дата і час, коли відправлення електронного документа не може бути скасовано ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”. З цього моменту електронний документ вважається одержаним Користувачем.

3.1.7. Електронно-цифровий документ / бланк для обраного виду Послуг направляється Користувачеві на його адресу електронної пошти, вказану при оформленні Замовлення або надається в інший визначений спосіб. Електронно-цифровий документ для обраного виду послуг, свідчить придбання Послуги або її Бронювання і підтверджує право зазначених в документі осіб скористатися послугою обраного Постачальника Послуг. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” не має зобов’язань по відправці будь-яких електронно-цифрових документів до моменту отримання повної оплати від Користувача, якщо така оплата передбачена для обраної Послуги. Зверніть увагу, що деякі з електронно-цифрових документів, потрібно обміняти на бланки квитків безпосередньо в касі Постачальника Послуг перед використанням Послуг. Користувач цим повідомлений про те, що в разі нездійснення обміну електронно-цифрових документів на бланки квитків, у разі виникнення такої необхідності, ви можете бути не допущені Постачальником Послуг до отримання Послуги. Користувач зобов’язується перевіряти електронну пошту, інші засоби зв’язку, зазначені ним при бронюванні на предмет отримання підтвердження Замовлення та / або електронно-цифрового бланка оплаченого Замовлення або підтвердженого Бронювання, а також інформацію, зазначену в отриманому електронно-цифровому документі. Пасажир зобов’язується самостійно надрукувати його на паперових носіях. Постачальник Послуг перед початком використання Послуг може вимагати від Пасажира при собі посвідчення особи або квиток на паперовому носії. У разі відсутності у вас документів, що підтверджують особу та інших необхідних документів для використання Послуги, а також дійсного квитка, виданого на ваше ім’я, Постачальник Послуг може відмовити вам у наданні Послуг.

3.1.8. Знижки та спеціальні пропозиції, акції. Спеціальні пропозиції, знижки та акції чітко вказуються і повинні застосовуватися відповідно до зазначених в них правилами та термінами дії. Якщо Послуга передбачає отримання знижки для осіб, віднесених Постачальником Послуги у відповідній віковій категорії ( «дитина» і / або «немовля», вік дитини і немовляти повинен відповідати віковим категоріям ( «дитина», «дитина»), встановленим відповідним Постачальником Послуги на дату завершення подорожі, або завершення користування Послугою. Вік Пасажира повинен бути підтверджений відповідним документом (паспортом / свідоцтвом про народження дитини / іншим документом, що посвідчує особу). Вимоги до виду і форми документа встановлюються правилами Постачальниками Послуг.

3.2. Загальні правила. Оплата.

3.2.1. Вибір методу оплати і платіжні дані. Користувач самостійно вибирає зручний для себе метод оплати Замовлення серед можливих для даного Сервісу і виду Послуги і який доступний на Сайті на момент оплати. Методи і способи оплати, які не передбачені і не доступні на Сайті для здійснення і підтвердження оплати не приймаються. При обраному методі оплати платіжною карткою Користувач вказує інформацію, пов’язану з платіжними картками, а саме: номер картки, термін дії, CVC / CVV-код і ім’я власника платіжної картки і дає згоду ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” / Постачальнику Послуг / Платіжною Системі на обробку своїх персональних і платежів, по переказу грошових коштів за обрану Послугу. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” має право надавати вам як один, так і кілька варіантів методів оплати Замовлення, в залежності від виду тієї чи іншої Послуги, що входять до Замовлення і умови договору, укладеного між Агентством і конкретним Постачальником Послуг. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” має право в будь-який час і на свій розсуд змінювати / видаляти будь-які методи оплати на Сайті без зобов’язання будь-яких повідомлень і внесення змін до цього Договору.

3.2.2. Повноваження на обробку платіжної транзакції. Вибравши і підтвердивши метод оплати Замовлення, Користувач уповноважує або ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”(його партнерів або афілійованих осіб) або Постачальника Послуг / Платіжну систему списати з вказаною їм платіжної картки / банківського рахунку, через обраний спосіб оплати, повну вартість Замовлення, вказану на Сайті, включаючи Сервісні Збори, комісії, відповідні націнки за переказ коштів, суму можливої конвертації і курсової різниці, які будуть застосовані до проведення оплати зазначеного Замовлення, а також дозволяєте зазначеним особам використовувати ваші платіжні і персональні дані для придбання замовлених вами Послуг, обробки повернення платежів, якщо це необхідно, і для інших цілей, необхідних для виконання умов цього Договору і вашого Замовлення. Ви повністю усвідомлюєте та погоджуєтеся з тим, що на момент оплати Замовлення ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” невідомий розмір додаткових витрат за обробку платіжних транзакцій. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” має право запросити у вас, а ви зобов’язуєтеся надати банківську виписку для вирішення спірних фінансових питань, пов’язаних з оплатою Послуг / Замовлень / Послуг ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”, з поверненням коштів у зв’язку з відмовою від Послуг / Замовлень / Сервісів ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”, а також для вирішення інших спірних фінансових питань. У разі вибору вами будь-якого із способів оплати Замовлення, ви визнаєте той факт, що ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”, після отримання грошових коштів в рахунок оплати Послуг, перераховує зазначені кошти відповідного Постачальника Послуг, і не є власником зазначених коштів.

3.2.3. Достатність коштів для оплати. На момент підтвердження Замовлення за допомогою платіжної картки / банківського рахунку у Користувача має бути достатньо коштів для повної оплати Замовлення, з огляду на можливі додаткові витрати, пов’язані з обробкою платежів, конвертацією валют або курсовою різницею, баланс на платіжній картці повинен бути достатній для покриття всіх таких додаткових витрат. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”не несе відповідальність за скасування Бронювання і понесені з цим витрати Покупцем через недостатність коштів на платіжній картці / банківському рахунку Користувача.

3.2.4. Платіжні транзакції. При створенні / оформленні Замовлення кошти на платіжній картці можуть блокуватися з подальшим їх списанням. Списання коштів з платіжної картки може відбуватися ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” або Постачальником Послуг одним платежем або кількома платежами. Списання коштів може відбуватися як в момент створення Замовлення, так і протягом 30 (тридцяти) днів і більше після підтвердження Замовлення відповідно до правил Постачальника Послуг. Користувач зобов’язується вжити всіх заходів для того, щоб списання коштів з платіжної картки було можливим і доступним в будь-який час ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” або Постачальником Послуг (наприклад, всі обмеження і ліміти банку-емітента для здійснення оплати, повинні бути зняті Користувачем до моменту фактичного списання коштів з рахунку).

3.2.5. Перевірка платіжних транзакцій. Власник платіжної картки зобов’язаний використовувати її відповідно до вимог законодавства та умов договору, укладеного з банком-емітентом, і не допускати використання платіжної картки особами, які не мають на це законного права або повноважень. Щоб уникнути випадків різного роду неправомірного використання платіжних карток при оплаті, все Замовлення, оформлені і сплачені платіжною карткою на Сайті, перевіряються ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” всіма доступними засобами з перевірки правомірності платіжних транзакцій, в тому числі, але не обмежуючись, згідно з правилами і стандартам безпеки платежів і антіфрод-перевірки, деталі який доступні на Сайті. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” залишає за собою право відмовити вам у наданні Послуг або додатково запросити копії документів власника платіжної картки, якщо буде достатньо підстав вважати, що транзакція по платіжній картці, може бути сумнівною / шахрайською. З метою перевірки особи-власника і його правомочності щодо використання платіжної картки для оплати Послуг на Сайті, ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” може запросити у Користувача: копію першої та другої сторінки паспорта; копію платіжної картки з обох сторін (в номері картки має бути чітко видно перші шість і останні чотири цифри, CVC / CVV-код потрібно закрити). Ви погоджуєтесь на вимогу і в терміни, встановлені ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”, спрямувати зазначені копії документів по електронній пошті в розмірі та форматі відповідно до вимог ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”. У разі ненадання запитуваних документів в строк, або наявності сумнівів в їх достовірності, ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” залишає за собою право без пояснення причин анулювати Замовлення. Сплачена вартість Замовлення повертається на платіжну картку Користувача, а кошти, які були заблоковані на картці Користувача, розблоковуються. Зверніть увагу, що перевірка платіжних транзакцій проводиться ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” тільки протягом офісних робочих годин ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”. У зв’язку з цим, будь-які платіжні транзакції по послугах, замовлених в інший час можуть оброблятися на наступний робочий день. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” не несе відповідальності за будь-які витрати, понесені в результаті таких перевірок.

3.2.6. Валюта. Розрахунки між ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” і Користувачем проводяться в національній валюті - гривні. Розрахунки між Користувачем і відповідними Постачальниками Послуг проводяться / обробляються відповідно до встановлених ними / банками-емітентами правилами розрахунків. В цьому випадку валюта списання коштів з рахунку Покупця може відрізнятися від валюти визначеної на Сайті. Створюючи Бронювання ви погоджуєтеся з тим, що вам повідомлено умови формування вартості Замовлення, валюту списання коштів з рахунку і умови оплати, і ви беззастережно приймаєте певні умови.

3.2.7. Додаткові витрати на обробку платіжних транзакцій. Користувач несе повну і одноосібну відповідальність за всі комісійні витрати, суми можливих переходів і курсових різниць та інші певні витрати, які можуть бути додані до вартості Замовлення емітентом платіжної картки / платіжною системою, оператором послуг платіжної інфраструктури. Користувач зобов’язується самостійно знайомитися з правилами, тарифами і комісіями банку, курсами обміну валют і конвертації, які можуть бути застосовані до проведення оплати Замовлення на Сайті. Ви приймаєте та погоджуєтеся з тим, що ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” не відшкодовує Користувачам витрати у випадках додаткових переходів і курсових різниць, оскільки тільки надає Користувачеві інформацію про політику ціноутворення Перевізника, але не бере участь у формуванні політики взаємодії між учасниками, які обслуговують платіжні транзакції з моменту його формування і до списання коштів з рахунку Користувача, а також при зарахуванні коштів на рахунок в результаті проведення повернення документів, що підтверджують Послугу. Перед оплатою Послуг, ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” рекомендує вам звернутися до кваліфікованого фахівця банку-емітента Вашої платіжної картки для отримання інформації про всі деталі вашої платіжної транзакції.

3.3. Загальні правила. повернення

3.3.1. Повернення Покупцю сплачених за Замовлення коштів завжди здійснюється відповідно до умов цього Договору, Правилами Надання Послуг / Правилами Тарифу, іншими правилами і рекомендаціями і т.п., в тому числі рекомендацій Постачальника Послуг, застосовуваними для подачі і обробки запиту на повернення Послуги та вимог чинного законодавства.

3.3.2. Порядок розробки заяви на повернення і технічна процедура повернення коштів Користувачу регламентуються Правилами надання Послуг / Правилами Тарифу для кожного окремого Сервісу, до якого належить придбана Послуга.

3.3.3. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”має право вимагати у Користувача, який ініціює повернення коштів, копії додаткових документів: документів, що ідентифікують особу (наприклад, паспорт), заяв, довідок, свідоцтв та інших документів, що підтверджують причини повернення, а також надання банківської виписки при вирішенні спірних фінансових питань. Подаючи запит на повернення Послуги, Користувач зобов’язаний максимально докладно донести до ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” підставу (причину) такого повернення і необхідні документи. Користувач несе повну і одноосібну відповідальність за неподання необхідних документів, а також за недонесення в ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” підстави (причини) повернення Послуги.

4. Послуга Квиток на автобус.

4.1 Загальні умови.

4.1.1. Особливості надання послуг Квиток на автобус застосовуються з урахуванням викладених вище загальних правил Бронювання, покупки і порядку оплати Послуг, а також додаткових правил роботи Квиток на автобус.

4.1.2. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”надає Послуги зі сприяння в реалізації квитків на проїзд в Автобусі згідно партнерських договорів, укладених ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” з відповідними Постачальниками Послуг. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” не несе відповідальності за будь-які і всі дії або бездіяльності, помилки, упущення, застереження, заяви, гарантії, порушення або недбалість Постачальника Послуг, в тому числі, але не виключно, інциденти, які можуть виникнути в процесі або в результаті використання Послуги перевезення (в тому числі, але не виключно, при здійсненні посадки або обміну ваучера).

4.1.3. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” не несе відповідальності за час очікування на пунктах пропуску при перетині кордону, при проходженні митного контролю та не проводить ніяких виплат або компенсацій за шкоду і додаткові витрати, понесені в процесі або в результаті таких затримок.

4.1.4. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які затримки або некоректну роботу з боку банку, що виникли при оплаті Замовлення і / або повернення коштів.

4.2. Вартість. Порядок оплати і оформлення.

4.2.1. Вартість квитків на проїзд в Автобусі визначається згідно з правилами і тарифами Постачальника Послуги, чинним на момент оплати. У разі зміни правил і / або тарифів Постачальника Послуг, операції, здійснені за попередніми правилами / тарифами, є дійсними і не підлягають переоформленню.

4.2.2. Загальна вартість Замовлення включає вартість послуг ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”, послуг Постачальника Послуг і комісію платіжної системи, яка ні в якому разі не повертається Користувачеві.

4.2.3. Залежно від правил Постачальника послуги, при створенні Замовлення, можливо, потрібно буде ввести в тому числі, але не виключно, наступні дані кожного Пасажира: прізвище та ім’я (для внутрішнього рейсу - кирилицею, для міжнародного - латинськими літерами) дату народження; серію і номер паспорта; стать.

4.2.4. Користувач самостійно вибирає зручний для себе метод оплати Замовлення серед можливих для даної Послуги і який доступний на Сайті.

4.2.5. Підтвердженням оплати Квитків на проїзд в Автобусі є ваучер або електронний квиток, який формується Постачальником Послуги і направляється на електронну пошту, вказану Користувачем при здійсненні Бронювання.

4.2.6. Зобов’язання ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” з продажу квитків на проїзд в Автобусі вважаються виконаними в повному обсязі перед Користувачем з моменту направлення ваучера або електронного квитка на електронну пошту, вказану Користувачем при бронюванні.

4.2.7. Залежно від обраного Автобусного Перевізника, вид і тип електронного квитка можуть відрізнятися. Тип ваучера визначається Постачальником самостійно без участі ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”, і стане відомим лише після оплати.

4.2.8. Марка автобуса і його тип може бути змінений за одностороннім волевиявленням Постачальника і не залежить від волі ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”.

4.2.9. Залежно від правил Постачальника Послуги, Квиток може бути наступних типів:

4.2.9.1. Ваучер, що підлягає обміну на квиток в касі автовокзалу. Оформлення квитків за ваучерами виконується в касі автовокзалу безкоштовно, і припиняється за 10 (десять) хвилин до відправлення Автобуса за розкладом. Квиток може бути оформлений і виданий тільки особі, прізвище та додаткові дані якої (якщо потрібні Постачальнику Послуги) вказані у ваучері, при наявності документа, що посвідчує особу пасажира.

4.2.9.2. Ваучер, підлягає обміну на квиток при посадці в автобус. Обмін здійснюється водієм автобуса або іншою уповноваженою особою.

4.2.9.3. Електронний квиток. Користувач зобов’язується самостійно надрукувати Електронний квиток в будь-який зручний для нього час. Роздрукований електронний квиток підлягає безпосередньому пред’явленню для контролю при посадці в автобус.

4.3. Повернення і внесення змін.

4.3.1. Можливість повернення квитка визначається виключно правилами Постачальника Послуги і часом подачі відповідної заявки до моменту відправлення рейсу, зазначеного в замовленні.

4.3.2. Внесення змін до Замовлення у всіх і будь-яких випадках неможливо.

4.3.4. Для оформлення повернення ваучера / електронного квитка Користувачеві необхідно звернутися в Службу підтримки клієнтів ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”.

4.3.5. Технічне анулювання квитка відбувається тільки після підтвердження Користувачем умов анулювання / певних сум повернення при анулюванні квитка. Користувач зобов’язується своєчасно здійснювати підтвердження умов анулювання на Сайті, а в разі затримки несе всі пов’язані з цим збитки.

4.3.6. Повернення коштів, за винятком націнки платіжної системи та вартості послуг ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”, відбувається протягом 10 банківських днів з моменту оформлення заяви на повернення. Із суми до повернення можуть бути утримані: сума штрафів, визначається Перевізником, Сервісний збір Постачальника послуг, комісії платіжних систем, а також Сервісний збір ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”.

4.3.7. У разі, якщо Користувач здійснив обмін електронного квитка або ваучера на паперовий, повернення квитка відбувається виключно в касі автовокзалу без участі ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”.

4.4. Повернення квитка в разі скасування або перенесення рейсу.

4.4.1. Постачальники послуги не зобов’язані інформувати ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”про скасування або перенесення рейсу. Тому ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”позбавлений можливості інформувати Користувача про скасування рейсу Перевізником і, в зв’язку з цим, не несе ніякої відповідальності за збитки, завдані Пасажиру таким скасуванням або перенесенням рейсу.

4.4.2. У разі, якщо ваучер не підлягає обміну в касі / при посадці в автобус, для повернення коштів у разі відміни / перенесення рейсу Перевізником, Покупцеві потрібно звернутися в Службу підтримки клієнтів ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”.

4.4.3. У разі, якщо ваучер підлягає обміну в касі / при посадці в автобус або вже був обміняний, для повернення коштів у разі відміни / перенесення рейсу Перевізником, Користувачеві потрібно звернутися в касу автовокзалу.

4.4.4. Сума до повернення розраховується і визначається безпосередньо внутрішніми правилами і тарифами Постачальника Послуги без участі ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”.

5. Обмеження відповідальності

5.1. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” робить все можливе для того, щоб інформація, що міститься на сайті, була точною і достовірною. Ви погоджуєтеся і розумієте, що інформація про Послуги, засоби інформаційно-довідкової підтримки, доступні в різних розділах або сторінках сайту (розкладу, статистика дані прибуття / відправлення транспортних засобів, опис послуг, фотографії, медіа файли, рейтинги, довідники, ціни, тарифи, знижки і т.д.), надаються відповідними постачальниками такої інформації, в тому числі постачальниками Послуг або отримані з публічних джерел і повинні використовуватися виключно в інформаційних цілях і розміщені тільки для вашої зручності. Оскільки вся інформація, яку публікує на Сайті, надається відповідними постачальниками такої інформації, в тому числі Постачальниками Послуг, то, незважаючи на компетентність і ретельний відбір постачальників інформації, ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”не має можливості проводити тотальну незалежну перевірку всієї інформації, в зв’язку з чим така інформація , опублікована на цьому Сайті може містити неточності і помилки, в тому числі помилки в цінах, тарифах та іншої фінансової інформації. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”не робить ніяких заяв щодо використання такої інформації, що міститься на Сайті, і не дає ніяких гарантій, що дана інформація є повною, точною, правильною, корисною, актуальною, перевіреної і не містить помилок (в тому числі явних або друкованих) і т.д. і не несе відповідальності за використання вами цієї інформації і завдані в зв’язку з цим збитки.

5.2. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” не несе відповідальності за будь-які і всі дії або бездіяльність, помилки, упущення, застереження, заяви, гарантії, порушення або недбалість будь-якого з Постачальників Послуг; або будь-які тілесні ушкодження, смерть, псування майна або інші збитки або додаткові витрати, в результаті вищевказаного і не здійснює ніяких відшкодувань із зазначених причин. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” не несе відповідальності і не робить ніяких виплат або компенсацій за збитки і додаткові витрати, понесені в процесі або в результаті надання Послуг, в тому числі, але не обмежуючись, за будь-якої затримки, скасування, зміни маршрутів, втрати або пошкодження багажу або особистих речей, страйків, форс-мажорних обставин, зміни вартості послуг і тарифів, вилучення тарифів з продажу, анулювання оплачених або неоплачених послуг або з інших причин, оскільки дані обставини знаходяться поза його контролем і регулювання.

5.3. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”не гарантує постійну, безпомилкову, точну, своєчасно захищену, роботу Сайту. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” не гарантує і не забезпечує і не несе відповідальності за постійного і безпомилкового з’єднання і підключення до мережі Інтернет, не гарантує і не забезпечує якість різних каналів зв’язку загального користування, телефонних мереж або служб, комп’ютерних систем, серверів або провайдерів, комп’ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або зв’язку, за допомогою яких здійснюється доступ Користувача до Сайту, замовлення Послуг або контакту зі Службою підтримки клієнтів, і якщо в результаті поганої якості зв’язку стався збій при виборі Послуг, оформленні та / або оплати замовлення або надання іншої інформації.

5.4. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” не заявляє і відмовляється від усіх гарантій що Сайт, його компоненти, сервери або будь-які електронні повідомлення не містять вірусів, дефектів або інших руйнівних елементів і не гарантує використання програмного забезпечення (в тому числі гарантії щодо його якості, належної роботи) , яке є на цьому Сайті. Ви погоджуєтесь самостійно вживати всіх необхідних заходів при використанні цього сайту або інших веб-сайтів на які надаються гіперпосилання з цього Сайту, щоб убезпечити своє обладнання або програмне забезпечення від можливих елементів руйнівного характеру таких як, наприклад, віруси. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” рекомендує використовувати тільки ліцензійне програмне забезпечення (в тому числі антивірусне програмне забезпечення).

5.5. Цей сайт може містити посилання на веб-сайти, які не належать і не обслуговуються ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”. Такі гіперпосилання можуть надаватися тільки для вашої зручності і для ознайомлення. Ви згодні з тим, що ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” не контролює такі веб-сайти і зовнішні ресурси, не обслуговує такі веб-сайти і не несе відповідальності за їх діяльність, зміст, рекламу, продукти і іншу надану ними інформацію і наслідки їх використання. Розміщення таких посилань на подібні сайти не підтверджує і не гарантує, що ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” схвалює розміщені матеріали на таких сайтах, або асоціюється з їх власниками. Використання деяких гіперпосилань на веб-сайти і відображення даних з таких сайтів повинні використовуватися з дотриманням правил користування такими веб-сайтами та відповідно до встановлених ними політиками обробки даних. Ви погоджуєтесь самостійно ознайомитися і дотримуватися правил користування такими зовнішніми сайтами.

5.6. Ні в якому разі ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” не несе відповідальності, не здійснює ніяких відшкодувань збитків і не проводить компенсацій у разі: незнання або недотримання Користувачем умов цього Договору, і не ознайомлення з Правилами Надання Послуг / Правилами тарифів обраних Постачальників Послуг, і особливостями Надання Послуг; в разі недбалого ставлення користувача до заходів безпеки і захисту його персональних, платіжних або інших даних; за недоставку системами зв’язку і несвоєчасне прочитання / або не прочитання Клієнтом або Пасажиром електронних, або sms повідомлень, відправлених ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” / Постачальником Послуг / Платіжною системою та пов’язаних з користуванням Сайтом і Замовленням Послуг; в разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності надання відомостей і документів, наданих Користувачем, або порушення Користувачем умов цього Договору; за відсутність у клієнтів / Пасажирів з яких-небудь причин належним чином оформлених документів, необхідних для отримання Послуг та визначених у цьому Договорі або Постачальником Послуг; за дії третіх осіб, в тому числі, але не обмежуючись за дії митних і імміграційних властей і за обмеження права Пасажира на виїзд з країни-відправлення чи іншого пункту відправлення або в’їзду в країну прибуття компетентними органами відповідної країни; за дії консульств, посольств або візових центрів іноземних держав, в тому числі за затримку, відмову або зміну термінів видачі в’їзних віз, або видачі віз на інших умовах, ніж передбачено для цілей використання Послуг.

5.7. Відповідно до умов цього Договору ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” ні за яких обставин: не виступає в якості співвиконавця / со-постачальника з Постачальником Послуг і не бере участі в суперечках між Користувачем / Пасажиром і Перевізником / Постачальником Послуги; не надає юридичних / консультаційних послуг, в тому числі з питань застосування законодавства іноземних держав; щодо вимог до пакету документів (включаючи, але не обмежуючись, до віз), необхідного для виїзду на територію іноземної держави, для транзитного перетину іноземної держави тощо; щодо вимог, пов’язаних з прикордонним, митним, санітарно-карантинним, ветеринарним, карантинним фітосанітарним видами контролю, встановленими законодавством іноземної держави; не представляє ваші інтереси і інтереси Пасажирів перед Постачальниками Послуг, а також іншими залученими до надання Послуг особами. Відповідальність перед Клієнтами / Пасажирами, випливає з наданих Послуг або Послуг, що надаються Постачальниками Послуг відповідно до чинного до таких правовідносин законодавством, а також нормами міжнародного права. Користувач і Пасажири самостійно несуть відповідальність за несвоєчасне звернення з претензіями до Постачальників Послуг або недотримання пов’язаних з цим формальностей, в тому числі юридичних.

5.8. Ви усвідомлюєте та погоджуєтеся, що, якщо ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” не зможе надавати вам доступ до користування Сайтом, Послуг і Сервісів Сайту, в силу обставин непереборної сили (далі в Договорі), ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” цим не порушить жодного зобов’язання перед вами в рамках цієї угоди.

5.9. Ні в якому разі ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”, його афілійовані особи або компанії групи, а також представники, засновники, керівники, агенти, працівники, співробітники, партнери та позаштатні спеціалісти не несуть відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, похідні або штрафні збитки чи шкоду, неодержаний прибуток (упущену вигоду), втрату даних або доступу до даних та інформації, втрату ділової репутації, збиток, нанесений престижу або репутації, або завдану моральну шкоду, і додаткові витрати понесені внаслідок неможливості використання або в результаті використання Сайту і придбання Послуг.

5.10. Згідно з умовами, застережень і обмежень, зазначених у цьому Договорі, ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” несе відповідальність тільки за умисну, пряму шкоду, заподіяну в результаті доведеного і встановленого в судовому порядку факту невиконання зобов’язань, що сталися з вини ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” і кордони такої відповідальності в жодному випадку не можуть в сукупності перевищувати суму, що складається з: вартості замовленої Послуги, або суму в еквіваленті ста доларів США. Положення цього пункту про обмеження відповідальності ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” відображають узгоджений розподіл ризиків між вами і ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” і трактуються на користь ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”, його афілійованих осіб або компаній групи, а також представників засновників, керівників, агентів, працівників, співробітників, позаштатних спеціалістів або партнерів. Обмеження, зазначені в цій статті залишаються в силі і є обов’язковими навіть тоді, коли не вдалося в повній мірі компенсувати збитки потерпілої сторони.

5.11. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що матеріальна відповідальність Перевізника за смерть, тілесні і інші пошкодження, а також відповідальність за втрату багажу, як правило, обмежується національним законодавством, міжнародними договорами або власними правилами і обмеженнями Постачальників Послуг.

6. Форс-мажор

6.1. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком випадку або дії обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладення цього Договору.

6.2. Під обставинами непереборної сили або випадку слід розуміти обставини, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню умов Договору, які мають надзвичайний, невідворотний і непередбачуваний характер, і які Сторони не могли передбачити або запобігти розумними заходами. Сторони відносять до таких умов зокрема: обставини, викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, перебої в роботі мереж зв’язку, відмова або відключення електропостачання, перебої в роботі і доступі до мережі Інтернет та інших комунікаційних мереж, перебої в роботі сайту, перебої і збої в роботі серверів та програмного забезпечення, хакерських атак, обставини у зв’язку з оновленнями програмного забезпечення, плановими і позаплановими технічними та профілактичними роботами на Сайті, дії або розпорядження будь-яких державних органів, значні несприятливі зміни будь-якого чинного законодавства, валютні обмеження, надзвичайні обставини локального або загальнодержавного масштабу , непередбачувані дії або бездіяльність третіх осіб, які не є стороною Договору, та / або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору, загроза війни, збройного конфлікту або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, діями іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, акти тероризму, диверсії, піратства, заворушення, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, епідемії, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, ембарго, заборона (обмеження) експорту / імпорту, умови, регламентовані відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також обставини, пов’язані з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями і інші обставини, які знаходяться за межами розумного контролю сторін.

6.3. У разі виникнення форс-мажорних обставин ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” повідомляє протягом 7 (семи) календарних днів Користувачів Сайту шляхом розміщення відповідної застереження на Сайті або передачі електронної пошти (або іншим належним чином на вибір ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”) про характер перебігу зазначених обставин і про ймовірну тривалості їх дії.

6.4. Термін виконання зобов’язань за Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини непереборної сили. Якщо обставини непереборної сили будуть продовжуватися більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів, сторони можуть вирішити питання невиконання зобов’язань шляхом переговорів, а в разі неможливості досягти згоди, вимагати розірвання Договору.

7. Право і порядок вирішення спорів

7.1. Цей Договір і всі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, в тому числі пов’язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором. У разі відсутності в Договорі положень, що регулюють спірні відносини, ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” залишає за собою право застосувати положення, що регулюють подібні відносини, в тому числі положення, що містяться в самому Договорі (аналогія). Відносини Сторін, не передбачені цим Договором, але аналогічні тим, які виникають з цього Договору та / або у зв’язку з його виконанням, регулюються і тлумачаться відповідно до положень матеріального і процесуального права України, нормативно-правових актів органів державної влади та застосування міжнародно правових норм.

7.2. Всі суперечки і розбіжності, що виникають у зв’язку з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Досудовий розгляд суперечок є обов’язковим для сторін. У разі, якщо сторони не змогли вирішити будь-який спір і / або розбіжності шляхом переговорів, сторона, яка вважає, що його права були порушені, зобов’язана направити іншій стороні досудову претензію, термін розгляду якої становить 30 (тридцять) робочих днів з моменту отримання претензії. У разі неотримання відповіді на претензію протягом 30 (тридцяти) робочих днів, а також у разі, якщо відповідь була отримана, але не задовольнила сторону, яка вважає, що її права порушені, така сторона вправі звернутися до суду відповідно до правил підвідомчості і підсудності, встановленими законодавством України та нормами міжнародного права.

8. Припинення відносин з ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”

8.1. Ви можете в будь-який час відмовитися від використання Сайту, направивши відповідне прохання до Служби підтримки. Після видалення ваших даних з системи вони будуть видалені без можливості відновлення.

8.2. Ви згодні з тим, що ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” зберігає за собою право на власний розсуд відмовити в доступі до Сайту і отримання Послуг, або призупинити надання Послуг, які доступні за допомогою цього Сайту, в будь-який час без попереднього повідомлення та з будь-якої причини, в тому числі, але не обмежуючись: в разі порушення вами умов цього Договору; в разі підозри про використання Сайту протиправним, шахрайським шляхом, що може завдати шкоди ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”, Постачальникам Послуг або третім особам; якщо цього вимагають змінені правила і умови ведення бізнесу, несприятливі зміни в законодавстві, що регулюють обмеження, а також зміни в правовідносинах з будь-яким з партнерів ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”.

8.3. З моменту припинення ваших відносин з ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”: дію всіх ліцензій і прав на використання об’єктів інтелектуальної власності Агентства буде негайно припинено; ви негайно відмовитеся від будь-якого використання цього Сайту та отримання Послуг, доступних на Сайті.

8.4. Положення і розділи цього Договору в яких зазначено, чітко передбачається або випливає з їх суті, що вони будуть продовжувати діяти після припинення ваших відносин з ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”, в тому числі умови про обмеження відповідальності, будуть чинними після закінчення дії цього Договору протягом терміну зазначеного в таких становищем.

9. Загальні застереження

9.1. Визнання будь-якого положення цього Договору недійсним, нікчемним або таким, що не підлягає застосуванню, не викликає недійсності або нікчемності Договору в цілому. Такий стан буде вважатися переглянутим з урахуванням первинних намірів настільки, наскільки це можливо, враховуючи вимоги законодавства України. Ви підтверджуєте свою повну і беззастережну згоду з цим Договором і зі змінами, які можуть бути внесені в разі визнання будь-яких положень недійсними, нікчемними або такими, які не можуть бути застосовані і погоджуєтеся, що такі змінені положення регулюватимуть правовідносинами між вами і ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”. Розділи і заголовки в Договорі викладені лише з інформаційною метою і для зручності користувача і не можуть звужувати, розширювати чи іншим чином змінювати умови Договору.

9.2. Умови цього Договору є обов’язковими для ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” і Користувача і їх законних і дозволених правонаступників. Користувач не має права відступати повністю або частково свої права вимоги за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН”. ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” може без будь-яких застережень і в будь-який час передавати або відступати передавати на субпідряд (субагентірованіе) будь-які права і обов’язки за цим Договором повністю або частково третім особам на свій власний вибір.

9.3. Електронна версія цього Договору на паперових носіях, в тому числі будь-який електронний або sms-повідомлення на паперових носіях (яке було відправлено або отримано Користувачем від ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” / ТОВ “УКРПАС ОНЛАЙН” від Користувача) прирівнюється до офіційної комунікації на паперових носіях, не вимагає додаткового посвідчення, повинна вважатися належним доказом, і мати ту ж силу, що і будь-які інші документи або повідомлення, вчинені на паперовому носії, і повинна використовуватися при вирішенні будь-яких претензій або суперечок які можуть виникати з або по виконанню цього Договору.

10. Контактна інформація

Товариство з обмеженою відповідальністю “УКРПАС ОНЛАЙН”
Юридична адреса: Україна, 04071, місто Київ, вул. Нижній Вал (Подільський р-н), будинок 15А
e-mail: help@ukrpas.com.ua
телефон: +38 095 444 44 44
ідентифікаційний код юридичної особи: 44629276

Версія договору оновлена 01.03.2023